Hot News :
วันจันทร์, 07 ตุลาคม 2562 22:36

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล จะดำเนินการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ตั้งอยู่ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล เพื่อประโยชน์ในการประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นต้น ดังนั้น จึงขอความร่วมมือและความสะดวกจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ตั้งอยู่ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล โปรดให้ข้อมูลกับพนักงานสำรวจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับประเภท จำนวน ขนาด ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยขน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นๆ รวมทั้งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562

Poll

แบบสำรวจความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ