Hot News :
วันพุธ, 15 ธันวาคม 2564 14:59

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

       ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายอนุชิต สารีอาด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 397,000 บาท (สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Poll

แบบสำรวจความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ