Hot News :
วันพฤหัสบดี, 11 พฤศจิกายน 2564 14:49

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา หมู่บ้านคูสว่าง และปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงสูบ บ้านคูสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

       ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา หมู่บ้านคูสว่าง และปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงสูบ บ้านคูสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา หมู่บ้านคูสว่าง และปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงสูบ บ้านคูสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเสรีการช่าง (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 395,000 บาท (สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Poll

แบบสำรวจความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ