Hot News :
วันพฤหัสบดี, 04 พฤศจิกายน 2564 15:38

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อบ.ถ. 205-003 จากสายนาสะแบง ถึงสายปากกุดหวาย ชุมชนนาสะแบง ตำบลหนองกินเพล กว้าง7.30เมตร ยาว2,890เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า21,097ตารางเมตร

       ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อบ.ถ. 205-003 จากสายนาสะแบง ถึงสายปากกุดหวาย ชุมชนนาสะแบง ตำบลหนองกินเพล กว้าง7.30เมตร ยาว2,890เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า21,097ตารางเมตร ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อบ.ถ. 205-003 จากสายนาสะแบง ถึงสายปากกุดหวาย ชุมชนนาสะแบง ตำบลหนองกินเพล กว้าง7.30เมตร ยาว2,890เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า21,097ตารางเมตร ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านวรวุฒิการช่าง (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น   6,179,000 (หกล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Poll

แบบสำรวจความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ