Hot News :
วันพุธ, 29 กันยายน 2564 11:12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังโดยการวางท่อระบายน้ำ ซอยสุขสำราญ บริเวณหน้าหทัยวานิชย์ บ้านทางสาย หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

       ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา จ้างเหมาโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังโดยการวางท่อระบายน้ำ ซอยสุขสำราญ บริเวณหน้าหทัยวานิชย์ บ้านทางสาย หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังโดยการวางท่อระบายน้ำ ซอยสุขสำราญ บริเวณหน้าหทัยวานิชย์ บ้านทางสาย หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านวรวุฒิการช่าง (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 247,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Poll

แบบสำรวจความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ