Hot News :
วันจันทร์, 13 กันยายน 2564 10:03

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรที่มีน้ำท่วมขัง โดยการเสริมผิวคอนกรีต หมู่ที่ 9 เส้นทางซอยสุขสำราญ ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

       ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรที่มีน้ำท่วมขัง โดยการเสริมผิวคอนกรีต หมู่ที่ 9 เส้นทางซอยสุขสำราญ ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรที่มีน้ำท่วมขัง โดยการเสริมผิวคอนกรีต หมู่ที่ 9 เส้นทางซอยสุขสำราญ ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านวรวุฒิการช่าง (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บบริการ,ผู้ผลิต)โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 178,400 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Poll

แบบสำรวจความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ