Hot News :
วันจันทร์, 29 พฤศจิกายน 2564 14:55

ราคากลาง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เป็นเงิน ราคากลาง 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

Poll

แบบสำรวจความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ