Hot News :
วันพฤหัสบดี, 30 กันยายน 2564 14:43

ราคากลาง จ้างเหมาโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา หมู่บ้านคูสว่าง และปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงสูบ บ้านคูสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา หมู่บ้านคูสว่าง และปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงสูบ บ้านคูสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นเงิน ราคากลาง 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

Poll

แบบสำรวจความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ