Hot News :
วันพุธ, 29 กันยายน 2564 11:19

ราคากลาง จ้างเหมาโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังโดยการวางท่อระบายน้ำ ซอยสุขสำราญ บริเวณหน้าหทัยวานิชย์ บ้านทางสาย หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังโดยการวางท่อระบายน้ำ ซอยสุขสำราญ บริเวณหน้าหทัยวานิชย์ บ้านทางสาย หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 กันยายน 2564 เป็นเงิน ราคากลาง 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

Poll

แบบสำรวจความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ