Hot News :
กองคลัง

นางหทัยชนก หาญชัย

ผู้อำนวยการกองคลัง

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวนวลจันทร์ สมวัน

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวจินดา แก้วบัวสา

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวณัฐรินทร์ สายเบาะ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวสุภาพร กาทรงค์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวฐิติยา สายงาม

พนักงานจ้างเหมาบริการ

Poll

แบบสำรวจความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ