Hot News :
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

จ่าสิบเอกรณกร ศิริจันทร์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

พนักงานส่วนตำบล

นายสมพร พรหมทา

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสุทธินีย์ ศิลาเกษ

ครู อันดับ คศ.1

นางนลินี กัญญาพันธ์

ครู อันดับ คศ.2

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวขวัญชีวา จำปาเทศ

ผู้ช่วยธุรการ (กองการศึกษา)

นางสาววิภาวรรณ ช่างคำ

ผู้ช่วยดูแลเด็ก

นางสาวอนัญพร การรุธ

ผู้ช่วยดูแลเด็ก

นางสาวพัชรี มูลทา

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนะรินทร์ สายทอง

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวปิยะธิดา หนูสะอาด

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวรุ่งนภา แนวจำปา

ผู้ดูแลเด็ก

Poll

แบบสำรวจความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ