Hot News :
หัวหน้าส่วนราชการ

นายรณกร เลขะสันต์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวอนัญญา นาคใหญ่

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นางสาวเอื้อจิต จำปาสา

หัวหน้าสำนักปลัด

นางหทัยชนก หาญชัย

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายอภิศักดิ์ คำทวี

ผู้อำนวยการกองช่าง

จ่าสิบเอกรณกร ศิริจันทร์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายชัยพล ดิษฐ์อั๊ง

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

Poll

แบบสำรวจความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ