Hot News :

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 ประจำปี 2564 ณ โครงการแก้มลิงกุดหวาย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
วันอังคาร ที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายปรีชา ทองมูล หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพลมีการประชุมหารือกับผู้นำชุมชนและชาวบ้าน 9 หมู่บ้าน เพื่อจะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่3 พ.ศ.2564 เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับแผนจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นายก อบจ.กานต์ กัลป์ตินันท์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะ สจ.ลงพื้นที่ตรวจสอบ จุดที่จะอนุมัติงบประมาณ ในเขตตำบลหนองกินเพล และได้พบปะประชาชนบ้านคูสว่าง หมู่ที่7 ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.00
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตาม โครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ถิ่นหนองกินเพล ในวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 ณ บริเวณเขื่อนกันตลิ่ง หมู่ที่ 3 บ้านหนองกินเพล ต่อจากบริเวณเดิม เวลา 09.30 น. และบริเวณเขื่อนกันตลิ่งวัดกุดชุม หมู่ที่ 1 เวลา 10.00 น. ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพลได้จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2564 ระหว่าง วันที่ 30 ธันวาคม 2563 - 2 มกราคม 2564
ได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดพิธี/ปิดพิธี โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เมื่อวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต13 อุบลราชธานี350 ถนนคลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
เริ่มต้นก่อนหน้า123ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 3

Poll

แบบสำรวจความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ